ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม “จัดการสานสัมพันธ์ ศิษย์ - อาจารย์"

วันที่ 9 ส.ค. 2023
164 Views

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25656สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จัดการสานสัมพันธ์ ศิษย์ - อาจารย์" นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการโดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีไหว้ครู มอบเกียติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู พิธีมอบติ้งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา การผูกข้อมือและการแสดงจากนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์