ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

"การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย"

วันที่ 9 ส.ค. 2023
229 Views
"การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย"
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยมีนายอนันต์ ทินะพงศ์ นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารเป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กรุงเทพฯ โดยการลงนามครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร ข้อมูล และทรัพยากรในการบริการวิชาการ สู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สู่นักศึกษาต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์