ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

“ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล รุ่นที่ 18”

วันที่ 9 ส.ค. 2023
145 Views

“ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล รุ่นที่ 18”
ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ นำนักศึกษาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล รุ่นที่ 18” ภายใต้โครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมสร้างสำนึก รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์