นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

การเดินทาง

10,036 Views

• รถตู้ของบริษัทเอกชน มีสองเส้นทางคือเส้นทางกรุงเทพฯ - เพชรบุรี รถตู้จอดบริเวณหมอชิต 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพหลโยธิน และปั๊ม SUSCO ถนนบรมราชชนนี ทางเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยา (ใกล้สายใต้เดิม) และเส้นทางนครปฐม - เพชรบุรี รถตู้จอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

• รถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 จากสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ สายกรุงเทพฯ -ประจวบคีรีขันธ์ และสายกรุงเทพฯ - บางสะพานการสัญจรในมหาวิทยาลัย อนุญาตให้นักศึกษาใช้เฉพาะรถจักรยานเท่านั้น

ข้อปฏิบัติ : ห้ามนักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์