นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

5,383 Views

1. Download ประกาศการรับสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย) ที่ โทรศัพท์หมายเลข 032 594028 ,032 594043 – 50 ต่อ 41045, 41046 และ 41049 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) 034 255751 (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (สำหรับหลักบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม นานาชาติ) ที่โทรศัพท์หมายเลข 02 639 7531-3 (สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ) และ 034 255751 (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 

***หมายเหตุ : ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลัก***

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์