นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สำหรับนักศึกษาใหม่

ด้านสุขภาพอนามัย

5,770 Views

วิทยาเขตเพชรบุรีมีห้องพยาบาลอยู่ชั้น 1 อาคารระหว่างหอพัก โดยมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำ กรณีเจ็บป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทางวิทยาเขตเพชรบุรี มีรถบริการนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

ข้อปฏิบัติ : หากนักศึกษาเจ็บป่วยให้ติดต่อที่ห้องพยาบาล แจ้งโรคประจำตัว การแพ้ยากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมง

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์