ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

“ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ”

วันที่ 9 ส.ค. 2023
175 Views

“ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้แทนคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และอาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ โดยมีคุณนพรัตน์ อำภา ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ลงนามร่วม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ และการพัฒนาบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมการบริการในอนาคต ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์