นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาโท

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท

21,074 Views

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2566

 

รอบที่ 3  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2566

หลักสูตรที่รับสมัคร  

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 

-หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

คลิกรายละเอียด

 

สมัครได้ที่ คลิกเพื่อสมัครเรียน     หรือ  

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีบัญชี Gmail  และต้อง Login

 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์