ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

" Community Outreach Programme "

วันที่ 11 เม.ย. 2023
575 Views
" Community Outreach Programme "
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา (ผู้แทนคณบดี) มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบัน Universiti Brunei Darussalam ณ ภัตตาคารเวอริเดียน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการเข้าร่วมกิจกรรม Community Outreach Programme @ SUMS โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ รชกร วชิรสิโรดม ในช่วงระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์