ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566"

วันที่ 9 ส.ค. 2023
145 Views
"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566"
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบัณฑิตศึกษานำโดย อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566“ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษา และพบอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์