นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

25,054 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2566 (SU- TCAS)
 
 

รอบที่ 1  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ช่วงที่ 1  

           "โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio"

            รับสมัคร วันที่ 1 - 18 พฤศจิกายน 2565             คลิกรายละเอียด            สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th 

            รูปแบบ  Portfolio  คลิก

อบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ช่วงที่ 2 

           "โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio"

            รับสมัคร วันที่ 8 – 30  ธันวาคม 2565                คลิกรายละเอียด            สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th

            รูปแบบ  Portfolio  คลิก

 


 

รอบ  2 (Quota)  โครงการ โควตา 65 จังหวัด (TGAT)

            รับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 10 มี.ค. 2566      คลิกรายละเอียด     สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th

 

รอบ  2 (Quota)  โครงการ โควตา 65 จังหวัด (A-Level) 

               รับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 10 มีนาคม 2566       คลิกรายละเอียด     สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th

 


 

รอบ 3 (Admission)  โครงการ เด็กดี อยากเรียน  (TGAT)

            รับสมัคร วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม  2566                คลิกรายละเอียด            สามารถสมัครได้ที่   https://student.mytcas.com

 

รอบ 3 (Admission) โครงการ เด็กดี มีโอกาส  (A-Level)  

            รับสมัคร วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม  2566                คลิกรายละเอียด            สามารถสมัครได้ที่   https://student.mytcas.com

 


 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

            "โครงการรับตรง"

             รับสมัคร วันที่ 2 -  6  มิถุนายน  2566                  คลิกรายละเอียด             สามารถสมัครได้ที่   https://admission.su.ac.th


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3289-9686  ต่อ 312004, 312005 และ 312006 หรือ โทร.0-3259-4028  

ที่ https://ms.su.ac.th

 


 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์