ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาชาวต่างชาติจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD)

วันที่ 9 ส.ค. 2023
105 Views
นักศึกษาชาวต่างชาติจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD)
----------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) ภายใต้นโนบายการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่ง Universiti Brunei Darussalam เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดอันดับที่ 69 ในเอเชียโดย Qs Asian University Ranking 2023
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์