ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ลูกทุ่งชุมชน ครั้งที่ 12+1 “รื่นเริง บันเทิงทุ่ง”

วันที่ 11 เม.ย. 2023
547 Views

“ลูกทุ่งชุมชน ครั้งที่ 12+1 “รื่นเริง บันเทิงทุ่ง”

เมื่อวันที่ 15 ก.พ 66 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยอาจารย์รชกร วชิรสิโรดม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชนร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมลูกทุ่งชุมชน ครั้งที่ 12+1 “รื่นเริง บันเทิงทุ่ง” ซึ่งมีมหรสพมากมายภายในงาน เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สาวน้อยตกน้ำ และรำวงย้อนยุค โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์