ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ Joint Study Weeks in Bangkok 2023

วันที่ 11 เม.ย. 2023
540 Views

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยอาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดโครงการ Joint Study Weeks in Bangkok 2023 โดยเป็นการนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ร่วมกับ Lucerne University of Applied Sciences and Arts จากสมาพันธรัฐสวิส เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนการพัฒนาการทำวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาบางรัก กทม..

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์