ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

"SUMS Open House"

วันที่ 26 พ.ย. 2021
1,754 Views
"SUMS Open House"
วันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 18.00- 21.00 น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ จัดกิจกรรม SUMS Open House “SUMS ไม่ใช่แค่การเลือกที่เรียน แต่คือการออกแบบอนาคต TCAS DEK65” เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการในระดับปริญญาตรีทั้ง 10 สาขาวิชา พร้อมสรุป แนวทาง การคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ TCAS DEK 65 รวมถึงเปิดมุมมองด้านโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Online live Stream ผ่าน facebook : MSsilpakorn และสนุกสนานกับ MINI CONCERT Tilly Birds " คิด ถึงเพื่อน คิดถึง SUMS " ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์