ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

SUMS Think : CEO to CEO

วันที่ 6 ก.ค. 2021
2,169 Views

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้ชื่องาน “SUMS Think : CEO to CEO ” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 1. คุณพชร ประพันธ์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและบริการลูกค้า บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) 2. คุณจารุภัทร์ มังคลสุตเลขานุการชำนาญการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 3. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 4. ดร.กฤษฎา โสภา Chief Tranformation Officer บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านแนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม zoom และ Facebook live ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์