ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การบรรยายพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์

วันที่ 6 ต.ค. 2020
1,034 Views

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการโลจิสติกส์ที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ" แก่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์