"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566"

วันที่ 9 ส.ค. 2023
281 Views
"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566"
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ฝ่ายบัณฑิตศึกษานำโดย อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566“ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการศึกษา และพบอาจารย์ประจำหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์