SUMS Smart Graduate

วันที่ 16 ส.ค. 2022
1,458 Views

ในวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 “SUMS Smart Graduate”  ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และพื้นที่การศึกษาเมืองทองธานี นนทบุรี เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบแนวทางปฎิบัติ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์