กิจกรรม “จัดการสานสัมพันธ์ ศิษย์ - อาจารย์"

วันที่ 9 ส.ค. 2023
380 Views

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25656สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จัดการสานสัมพันธ์ ศิษย์ - อาจารย์" นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการโดยมีกิจกรรม อาทิ พิธีไหว้ครู มอบเกียติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครู พิธีมอบติ้งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา การผูกข้อมือและการแสดงจากนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์