ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

การเรียนการสอนในคณะ

วันที่ -
8,718 Views

 

1. ทุกสาขาวิชามีการฝึกงานในภาคฤดูร้อน
2. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ / โครงการส่งเสริมประสบการณ์
3. มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษ และอาจารย์ชาวต่างชาติ
4. มีแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อปฏิบัติ : นักศึกษาควรสนใจขวนขวายหาความรู้ ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ และทักษะทางเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพเมื่อสำเร็จการศึกษา

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์