สมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

วันที่ -
27,248 Views

 

การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2567 (SU- TCAS)
 
 

รอบที่ 1  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ช่วงที่ 1  

           "โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio"

            รับสมัคร วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2566                คลิกรายละเอียด              สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th 

            รูปแบบ  Portfolio  คลิก

อบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  ช่วงที่ 2 

           "โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio"

            รับสมัคร วันที่ 13 – 28  ธันวาคม 2566                  คลิกรายละเอียด              สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th

            รูปแบบ  Portfolio  คลิก

 


 

รอบ  2 (Quota)  โครงการ โควตา 65 จังหวัด (TGAT)

            รับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2567       คลิกรายละเอียด                สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th

 

รอบ  2 (Quota)  โครงการ โควตา 65 จังหวัด (A-Level) 

             รับสมัคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2567                      สามารถสมัครได้ที่  https://admission.su.ac.th

 


 

รอบ 3 (Admission)  โครงการ เด็กดี อยากเรียน  (TGAT)

            รับสมัคร วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม  2567              คลิกรายละเอียด                  สามารถสมัครได้ที่   https://student.mytcas.com

 

รอบ 3 (Admission) โครงการ เด็กดี มีโอกาส  (A-Level)  

            รับสมัคร วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม  2567                                                           สามารถสมัครได้ที่   https://student.mytcas.com

 


 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

            "โครงการรับตรง"

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3289-9686  ต่อ 312004, 312005 และ 312006 หรือ โทร.0-3259-4028  

ที่ https://ms.su.ac.th

 


 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์