ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

วันที่ -
9,530 Views

เวลาเปิด-ปิด หอพักหญิงและหอพักชาย
เปิด - ปิดพร้อมกัน คือ
เวลา 06.00 - 23.00 น. ทุกหอพัก มีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
เพื่อดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติตนของนักศึกษาขณะอยู่หอพัก
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสานงานกับอาจารย์ประจำหอพัก

หากนักศึกษาทำผิดระเบียบหอพัก จะได้รับโทษตั้งแต่ตักเตือน จนถึงให้ออกจากหอพัก และพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์