นักศึกษาชาวต่างชาติจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD)

วันที่ 9 ส.ค. 2023
244 Views
นักศึกษาชาวต่างชาติจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD)
----------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) ภายใต้นโนบายการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ซึ่ง Universiti Brunei Darussalam เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน และได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดอันดับที่ 69 ในเอเชียโดย Qs Asian University Ranking 2023

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์