“ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ”

วันที่ 9 ส.ค. 2023
478 Views

“ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้แทนคณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และอาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ กับโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ โดยมีคุณนพรัตน์ อำภา ผู้ช่วยรองประธานอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ลงนามร่วม เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ และการพัฒนาบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมการบริการในอนาคต ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์