การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

วันที่ 9 ส.ค. 2023
326 Views

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
ภายใต้หัวข้อ “ Driving Sustainable
Development Goals: Directions,
Opportunities, and Challenges of
Thai Entrepreneurs "
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค
คลังระหัด รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
เป็นกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ
ที่มีสถาบันการศึกษากว่า 5 สถาบัน
ส่งผลงาน เข้าร่วมน้ำเสนอทั้งสิ้น
จำนวน 78 ผลงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์