ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

รับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 ส.ค. 2019
1,079 Views

ฝ่ายกิจการนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา จัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคำนึกถึงหลักปฎิบัติในการใช้กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ สอดคล้องตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์