ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 27 พ.ย. 2018
1,395 Views

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมวางพานดอกไม้เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ ศิลป์มรดกไทย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวงัสนามจันทร์

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์