ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 16

วันที่ 8 ก.ย. 2018
797 Views

เมื่อวันที่ 6 - 9 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมนักศึกษาจำนวน 15 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 16” จัดขึ้นโดยโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ฐานทัพเรือพังงา ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์