ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นิทรรศการรายวิชา 765334 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

วันที่ 8 ก.ย. 2018
1,001 Views

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 จัดนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา อาทิ บอร์ดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การแนะนำวัดไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่งชุดยูคะตะ ฝึกทำโคยะกิ ณ ทางเข้าอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์