ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

รับมอบโล่รางวัลการประกวดแผนธุรกิจด้วย E-Commerce

วันที่ 8 ก.ย. 2018
536 Views

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับมอบโล่รางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจด้วย E-Commerce) จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์