ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 2

วันที่ 8 ก.ย. 2018
432 Views

การศึกษาดูงานทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 2  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 โดยศึกษาดูงานธุรกิจ ณ สถานประกอบการขนมหวานลูกเจี้ยบ และ ธุรกิจกังหันทองสปาเกลือ จ.เพชรบุรี 

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์