ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานระดับปริญญาโทในรายวิชา 782 680

วันที่ 8 ก.ย. 2018
453 Views

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (กลุ่มเรียนนครปฐมและตลิ่งชัน) เข้าร่วมโครงการ "ศึกษาดูงานในรายวิชา 782 680 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558” โดยมี อาจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2559 ณ ชุมชนตำบลบางขุนไทร กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นและศูนย์การเรียนรู้สิรินาถราชินี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์