ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 4

วันที่ 8 ก.ย. 2018
521 Views

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในเวทีการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศุนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์