ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

International Young Blood Camp Case Study 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
370 Views

คณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กว่า 9 สถาบัน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ Chungnam National University, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Ming Chuan University, Qingdao Technological University Qindao College, Ho chi Minh City University of Culture, Vietnam National University Social Sciences and Humanities คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมฟังการบรรยายกับสินค้า OTOP ในประเทศไทย โดย อาจารย์จิตพนธ์ ชุมเกตุ และอาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี ร่วมบรรยาย พร้อมจัดกลุ่มทำ Case Study แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และทำกิจกรรมล่องแพ ณ ธนูรีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์