ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

International Experience Class Tour 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
515 Views

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นักศึกษา จากสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “สถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษา เหย้าเรือนพื้นบ้านและวัดวังในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี ก่อนนำนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงาน ณ พระราชวังมฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์