ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ค่ายหลากความคิดร่วมจิตอาสา ครั้งที่ 5

วันที่ 8 ก.ย. 2018
401 Views

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายอาสา "ค่ายหลากความคิดร่วมจิตอาสา ครั้งที่ 5" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดปากด่าน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญและส่งเสริมนักศึกษามาโดยตลอด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักปณิธานของ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ว่า “ผลิตนักจัดการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม"

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์