โครงการ Joint Study Weeks in Bangkok 2023

วันที่ 11 เม.ย. 2023
674 Views

เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยอาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาจัดโครงการ Joint Study Weeks in Bangkok 2023 โดยเป็นการนำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ร่วมกับ Lucerne University of Applied Sciences and Arts จากสมาพันธรัฐสวิส เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางแผนการพัฒนาการทำวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาบางรัก กทม..

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์