พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 18 ก.ค. 2022
876 Views

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับ Khun Aline Barhouche, Area Director Human Resources พร้อมด้วย Khun Andrew P. Newmark, SHRM-SCP Vice President Human Resources จาก Marriott International โดยบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้และโอกาสในการจ้างงานสำหรับนักศึกษาในสาขาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรอื่นๆ การเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานในเครือ Marriott International จากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีโรงแรมในเครือแมริออท 20 แห่งในกรุงเทพฯ จะขยายไปสู่โรงแรมต่างๆ ในพัทยา ระยอง หัวหิน และต่างประเทศในอนาคต  ลงนาม ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์