ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 21 เม.ย. 2023
978 Views

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์