ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

วันที่ 16 ส.ค. 2023
148 Views

 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคล

เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง อาจารย์

(ด้านการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์