ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ(ไต้หวัน)

วันที่ 30 มี.ค. 2023
780 Views

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา 2565
 
ลิงค์รับสมัครออนไลน์ https://forms.office.com/r/2PJB82pwgP
 
ลิงค์ดาวน์โหลดใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ https://shorturl.asia/fhj2H
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์