ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

วันที่ 30 มี.ค. 2023
1,187 Views

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสำหรับโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ณ Ho Chi Minh City University of Culture (HCMCU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำปีการศึกษา 2565
 
ลิงค์รับสมัครออนไลน์ https://forms.office.com/r/sLWWsBcGJu
 
ลิงค์ดาวน์โหลดใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ https://shorturl.asia/bCRcm
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์