ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน

วันที่ 10 มี.ค. 2023
1,378 Views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน 
ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism (NKUHT)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์