ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติ SUMS Camp for International Students ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 ม.ค. 2023
2,027 Views

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติ SUMS Camp for International Students ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์