ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรม (SUMS Camp for International Students) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 ธ.ค. 2022
2,381 Views

 

 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักศึกษาต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรม (SUMS Camp for International Students) ประจาปีการศึกษา 2565

 

 

แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์https://forms.office.com/r/rY0N1aMSNz 

(โปรด Login ด้วยอีเมล @su.ac.th ก่อนการสมัคร)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์