ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

สรุปรายชื่อนักศึกษา เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ

วันที่ 18 พ.ย. 2022
951 Views

สรุปรายชื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พื้นที่การศึกษาบางรัก
เข้ารับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์