การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ ความสำเร็จของการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 ส.ค. 2018
1,357 Views

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก นางสาวสิริกร อ้อยทองและ

นางสาวอริยา บุญนันท์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย"

(ภาคโปสเตอร์) ในหัวข้อ ความสำเร็จของการตั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์

จังหวัดเพชรบุรี

ผลงานอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์