ผลงาน

ผลงานต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ

การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ รายการ Belt and Road International (BRISC2019) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 ส.ค. 2019
811 Views

การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ รายการ Belt and Road International (BRISC2019)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน
วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2562
ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์