เรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย เรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: University in Disruptive Era มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 ส.ค. 2019
1,530 Views

เรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย เรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14: University in Disruptive Era
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์